Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình)Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình)Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình)Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình)Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình)Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình)Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình)Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình)Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình)Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình)Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình)Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình)
Với 8 cổng sạc USB có thể sạc cùng lúc nhiều thiết bị.
Màn hình LED hiển thị dung lượng pin đang sạc.

Thích và Chia sẻ để lưu trang
Nội dung Giới Thiệu đang được cập nhật.

Sản phẩm liên quan

Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình) Ổ sạc 8 cổng Nhỏ (Có màn hình)
5 out of 5 based on 205 user ratings